Krajský svaz triatlonu Vysočina

             Byl ustanoven v roce 2002

             Je členem Českého asociace triatlonu ČUS a je sdružen v Krajské organizaci ČUS Kraje Vysočina.

             7. 1. 2014 byl ustanoven jako sportovní spolek

             14. 5 2014 byl zapsán do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně.

             Název: Krajský svaz triatlonu Vysočina  z.s.  (zkráceně KSTT Vysočina)

             Sídlo: 58601 Jihlava, Srázná 4306/4

             IČO 029 96 570

             Bankovní účet: 265388661/0300

 

             Stanovy

                        

             Jeho posláním je zřizovat a řídit krajské soutěže v triatlonu.

             V současné době je pořádán (od 2002) Krajský pohár v triatlonu Vysočina. Hodnotí se dle soutěžních směrnic ČAT.

             Dále pořádá Krajská mistrovství jednotlivců v krátkém triatlonu, terénním¨triatlonu, dlouhém triatlonu a duatlonu.

 

Členové výboru KSTT Vysočina

Novak

Předseda výboru

 

Novák Bohumil

Jihlava, Srázná 4

Email: novak.beh@seznam.cz

Mobil: 731 480 914

 

 

bezchleba

Místopředseda výboru

 

Bezchleba Petr

Žďár nad Sáz., Studniční 332/39

Email: bezchli@centrum.cz

Mobil: 774 164 935

havlicek3

Člen výboru

 

Havlíček Tomáš

Hamry nad Sáz., Najdek 177

Email: tomas.havlicek@axiomorbitt.cz

Mobil: 724 101 592

Členové revizní komise KSTT Vysočina

juricka1

Předseda komise

 

Mgr. Juřička Jiří

Štoky 406

Email: Juricka.J@seznam.cz

Mobil: 724 054 609

prochazka1

Člen komise

 

Mgr. Procházka Milan

Kamenná 12, 67503 Budišov

Email: milprochazka@seznam.cz

Mobil: 724 091 786

hotar3

Člen komise

 

Bc. Hotař Pavel

Jihlava. Srázná 4

Email: hoty@centrum.cz

Mobil: 737 547 814